Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες τις κάθε ηλικίας, πτυχιούχοι έμπειροι παιδαγωγοί μέσα από το παιχνίδι και τις μαθησιακές εμπειρίες το βοηθούν να αναπτύξει τις ικανότητες και τα ταλέντα του. Μέσα από μοντέρνες μεθόδους διδασκαλίας – ψυχαγωγίας επιτυγχάνεται η προετοιμασία του παιδιού, ώστε να ενταχθεί ομαλά στις αυριανές ανάγκες του σχολείου και τις μετέπειτα ζωής του.

Το ημερήσιο πρόγραμμα εκτός των άλλων περιλαμβάνει δραστηριότητες για:

• Συναισθηματική – Κοινωνική Ανάπτυξη
• Γλωσσική – Νοητική Ανάπτυξη
• Αισθητική Αγωγή – Δημιουργία
• Ψυχοκινητική Ανάπτυξη
• Ανάπτυξη Δεξιοτήτων - Αισθήσεων